Regler - til stævner

I Dansk HobbyHorse Forening vil der være de samme regler til alle stævner.
 
Her kan du altid finde og læse op på reglerne, så du ved hvad du må og ikke må til stævner.
 
På denne måde vil stævner blive mere ensartet og mere klarhed omkring reglerne.
Reglerne vi har lige nu er midlertidige, da vi er ved at oversætte regler fra den finske hobbyhorse forening til dansk.
Vi anbefaler, at du bruger disse regler og retningslinjer til alle stævner, også stævner uden for Dansk HobbyHorse Forening.
Regler:

> Du skal holde i begge tøjler under hele programmet/banen.

> Du skal holde kæppen mellem benene under hele programmet/banen. Andet opfattes som du er faldet af. Ved overtrædelse af dette, bliver du diskvalificeret.

 

> Når andre rider på banen, må du ikke træde ind på banen.

 

> Du må ikke kontakte, forstyrre og tale til dommerne imens de er ved at dømme.

 

> Du må ikke være dommer i en klasse du selv rider.

DANSK HOBBYHORSE FORENING