Om DHHF

Formålet med foreningen er, at udbrede kendskabet til HobbyHorse og alle de muligheder, der ligger i at dyrke interessen  - alt fra kreativitet / håndarbejde ved syning af hobby horses og udstyr, sociale aktiviteter samt forberedelse, afholdelse og deltagelse i stævner.

 

Foreningen vil derfor også være en platform for deling af erfaringer indenfor alle aspekter af HobbyHorse.

 

Foreningen er også allerede igang med at lave regelsæt som kan bruges ved stævner. Disse regler, der er baseret på de finske regler, kan helt frivilligt bruges over hele landet, når de er klar. Dermed kan stævner afholdes på mere lige og ensartet måde i hele landet, hvormed du som deltager også kan forberede dig bedre forud for et stævne.

 

Foreningen er altid åben for at modtage idéer til aktiviteter.

DANSK HOBBYHORSE FORENING